Światłowód NEXERY w domu

  

   

   

   

  

f5-342x228-26-10-2018.jpg

 

  • JEDNA SIEĆ NEXERY – WIELE RÓŻNYCH OFERT

NEXERA jest operatorem hurtowym. To znaczy, że z naszej sieci mogą korzystać wszyscy dostawcy nowoczesnych usług dostępu do Internetu, telewizji, itp. Mogą to być operatorzy lokalni i ogólnopolscy. Dzięki temu będą Państwo mogli wybrać najlepszą dla Państwa ofertę najpełniejszą albo najtańszą, na dłuższy albo na krótszy okres. A najwygodniejsze jest to, że gdy zechcą Państwo zmienić swojego dostawcę usług, nie będzie trzeba demontować obecnego okablowania i zastępować go nowym. Dom raz podłączony do sieci NEXERY zyskuje na wygodzie i wartości.​

OPERATORZY, KTÓRZY PODPISALI UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG NA SIECI NEXERY

Poniższa lista przedstawia nazwy oraz loga (marki) przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy podpisali umowy na korzystanie z usługi BSA na sieci NEXERY w kolejności wynikającej z daty zawarcia umowy.

  • WIELE USŁUG NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI JEDNOCZEŚNIE 

Nasza sieć gwarantuje najwyższą prędkość Internetu, bogactwo i wysoką jakość innych usług (telewizji, telefonii czy usług wideo). W pakietach przygotowanych przez operatorów korzystających z sieci NEXERY znajdziecie z pewnością wiele dodatkowych, do tej pory niedostępnych usług. Takich jak np. dostęp do serwisów z filmami i serialami na żądanie. Wysoka jakość naszej sieci, że wielu domowników będzie mogło korzystać z tych usług jednocześnie, ciesząc się ich najwyższą możliwą jakością. 

 

  • NOWOCZESNA SIEĆ NA LATA 

Nasza sieć światłowodowa zapewni państwu najwyższe prędkości dostępu do Internetu i najwyższą jakość korzystania z jego zasobów. Sieć światłowodowa jest nowoczesna i trwała, więc nie będzie wymagała kolejnych prac budowlanych przez wiele następnych lat.  

 

  • NOWOCZESNY REGION I NOWE MIEJSCA PRACY 

Sieć NEXERY z pewnością przyczyni się do rozwoju Państwa miejscowości i całej okolicy. W trakcie jej budowy zwiększy się zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników. Po jej wybudowanie, dostęp do bardzo szybkiego Internetu pozwoli rozwinąć się lokalnym przedsiębiorcom. Powstaną nowe firmy, a te już istniejące będą się mogły lepiej rozwijać. Zwiększy się atrakcyjność całego regionu, a jego mieszkańcy dostaną nowe szanse bogacenia się. 

 

  • ZGODA NA BUDOWĘ SIECI 

Aby mogli Państwo już wkrótce doświadczyć wszystkich wymienionych korzyści, musimy naszą sieć wybudować w okolicy Państwa domów, a czasem przeprowadzić ją przez Państwa działkę. W najbliższym czasie przedstawiciele NEXERY oraz firm działających w naszym imieniu mogą odwiedzać Państwa z prośbą o zgodę na budowę elementów naszej sieci na Państwa działce. Zgoda właścicieli działek, przez które przebiegać będzie sieć jest niezbędna, by mogła ona powstać, dlatego liczymy na Państwa współpracę. 


Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!