Strona główna Dla operatorów

Informacje Ogólne

Informacje Ogólne

splitter

Gotowe adresy w sieci NEXERYW tabeli poniżej prezentujemy zestawienie Informacji Ogólnych o Sieci NEXERY na potrzeby korzystania z usług hurtowych. Brak informacji o dacie aktualizacji oznacza, że informacje te jeszcze nie są dostępne, a usługi jeszcze nie są świadczone. Pod tabelą znajdują się załączniki z informacjami do pobrania. Informacje są aktualizowane na bieżąco.

Pytania dotyczące poniższych informacji prosimy kierować pod adres mailowy: sales@nexera.pl

 

INFORMACJE OPIS DATA AKTUALIZACJI ZAŁĄCZNIK
1. Lista PDU BSA

Lista oraz lokalizacja (adres) Punktów Dostępu do Usługi BSA (PDU BSA).

04.11.2019
2. Lista PA - zasięg Sieci NEXERA

Lista Punktów Adresowych (PA) w zasięgu sieci NEXERY gotowych do świadczenia Usług. Lista zawiera także informację o PDU BSA, z którego świadczona jest Usługa BSA oraz informację o istnieniu przyłącza do danego PA.

17.07.2020
3. Lista ONT

Lista urządzeń ONT kompatybilnych z siecią NEXERY i certyfikowanych do używania w sieci NEXERY.

08.04.2020
4. Mapy przebiegu kanalizacji kablowej

Mapy zawierające prezentację przebiegu kanalizacji kablowej w Sieci NEXERY dostępnej do wykorzystania w ramach usługi Dostępu do Kanalizacji Kablowej.

-  
5. Lista odcinków kanalizacji kablowej

Lista odcinków kanalizacji kablowej w Sieci NEXERY dostępnej do wykorzystania w ramach usługi Dostępu do Kanalizacji Kablowej wraz z ich charakterystyką oraz informacją o PDU dla każdego odcinka.

-  
6. Mapy przebiegu kabli telekomunikacyjnych

Mapy zawierające prezentację przebiegu światłowodowych kabli telekomunikacyjnych w Sieci NEXERY dostępnych do wykorzystania w ramach usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien Światłowodowych.

-  
7. Lista odcinków kabli telekomunikacyjnych

Lista odcinków światłowodowych kabli telekomunikacyjnych w Sieci NEXERY dostępnych do wykorzystania w ramach usługi Dzierżawy Ciemnych Włókien Światłowodowych wraz z ich charakterystyką oraz informacją o PDU dla każdego odcinka.

-