Strona główna Dla operatorów

Usługi i oferta hurtowa

Usługi i oferta hurtowa NEXERY

splitter

Jesteśmy wyłącznie hurtowym operatorem telekomunikacyjnym i świadczymy usługi dostępu do infrastruktury tylko Operatorom (Przedsiębiorcom Telekomunikacyjnym). Dzięki naszej światłowodowej sieci dostępowej FTTH, operatorzy telekomunikacyjni i telewizji kablowych mogą świadczyć Mieszkańcom gospodarstw domowych w zasięgu Sieci NEXERY najnowocześniejsze usługi telekomunikacyjne w atrakcyjnych pakietach.

Mieszkańców obszarów w zasięgu naszej sieci zapraszamy do sekcji Dla Mieszkańców i jednocześnie zachęcamy do kontaktu ze swoimi dostawcami usług i sprawdzenia czy już mogą dostarczać Państwu swoje usługi na Sieci NEXERY.

Operatorów (Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych) zainteresowanych skorzystaniem z Sieci NEXERY zapraszamy do zapoznania się z naszym Katalogiem Usług Hurtowych oraz z Ofertą Ramową (Wzorami Umów) zamieszczonymi poniżej.

 • KATALOG USŁUG HURTOWYCH
USŁUGA OPIS
BSA
(ang. Bitstream Access)
Operator Korzystający po połączeni się w PDU BSA (Usługa Połączenia Sieci) z Siecią NEXERY uzyskuje możliwość świadczenia całego pakietu usług detalicznych w oparciu o naszą transmisję danych, we wszystkich gospodarstwach domowych przypisanych do tego PDU BSA.
Połączenie Sieci w trybie kolokacji Operator Korzystający łączy się z naszym PDU BSA w jednym z 14 obszarów i uzyskuje dzięki temu możliwość świadczenia usługi BSA. Połączenie następuje w salach telehousingowych jednego z krajowych operatorów telekomunikacyjnych.
Kolokacja Zainteresowanym Operatorom Korzystającym, na potrzeby ulokowania urządzenia niezbędnego do Połączenia Sieci, możemy także udostępnić miejsce (wielokrotność U) w szafie zlokalizowanej w węźle sieci NEXERY (PDU BSA).
Dostęp do Kanalizacji Kablowej Operatorom Korzystającym, którzy chcieliby umieścić w naszej kanalizacji swoje kable telekomunikacyjne oraz skorzystać z infrastruktury towarzyszącej, zapewniamy taką możliwość w wybudowanych i udostępnionych odcinkach kanalizacji
Dzierżawa Ciemnych Włókien Operatorzy Korzystający mogą skorzystać również z niewykorzystanych w naszej sieci, ciemnych włókien światłowodowych, które udostępniamy na wybudowanych i udostępnionych ciągłych odcinkach dystrybucyjnych Sieci NEXERY.
LLU
(ang. Local Loop Unbundling)
Operator Korzystający zainteresowany dostępem pasywnym do gospodarstw domowych w zasięgu Sieci NEXERY, może skorzystać z dostępu do lokalnej pętli światłowodowej (przyłącza), czyli odcinka światłowodu od zakończenia sieci w lokalu abonenta do pierwszego splittera optycznego, który umieszczony jest przy granicy nieruchomości jednorodzinnej albo w piwnicy domu wielorodzinnego.

 

 

NEXERA analizuje na bieżąco zapotrzebowanie na usługi wspierające działalność Operatorów, a wynikiem tego jest stale aktualizowany Katalog Usług. Obecnie pracujemy nad następującymi usługami:

 

NOWA USŁUGA OPIS
Agregacja PDU BSA Usługa rozszerzająca zasięg usługi BSA dostępnej z jednego punktu PDU na całe województwo (Regionalny PDU BSA) lub całą Sieć NEXERY (Centralny PDU BSA).
Usługi CPE Usługa skierowana do operatorów niedysponujących własnymi ekipami technicznymi w obszarach z siecią NEXERA; działając w imieniu Operatora Korzystającego ekipy techniczne NEXERY mogą wykonać wszystkie czynności związane z uruchomieniem i utrzymaniem usługi i urządzeń abonenckich w lokalu.
Transmisja danych (punkt-punkt) Usługa zapewniająca transmisję danych o ustalonych każdorazowo parametrach, pomiędzy dwoma uzgodnionymi z OK punktami.

Operatorów zainteresowanych powyższymi nowym usługami prosimy o kontakt pod adresem mailowym sales@nexera.pl

 

 • NOWA OFERTA RAMOWA - ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMOWY

   

  W dniu 14 grudnia 2019 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaakceptował zmienioną ofertę hurtową NEXERY.


  Nowa Oferta Ramowa rozszerza katalog rodzajów zabezpieczenia roszczeń NEXERY wynikających niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań klientów powstałych w związku z realizacja usług NEXERY.


  NEXERA wraz z Prezesem UKE ustaliła, iż poza dotychczas stosowanym przez NEXERĘ zabezpieczeniem w postaci Gwarancji Bankowej Operator Korzystający będzie mógł ustanowić (alternatywnie w stosunku do Gwarancji Bankowej) kaucję pieniężną.

 

 

NEXERA - Oferta Ramowa
1.56 MB
nowa-oferta-ramowa.zip
Porozumienie wykonawcze
1.88 MB
nexera-porozumienie-wykonaw...
 • OFERTA RAMOWA - TRANSMISJA DANYCH DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Usługi dostępu dołączy abonenckich na potrzeby transmisji danych do Jednostek Oświatowych (szkół) NEXERA (Nexera Sp. z o.o.) świadczy na równych i niedyskryminujących zasadach w oparciu o Ofertę Ramową wraz z Cennikiem zaakceptowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w dniu 2 sierpnia 2018 r. Dokumenty (w formie Wzoru Umowy wraz załącznikami) składające się na Ofertę Ramową NEXERY, można pobrać poniżej. Informacje o adresach jednostek oświatowych w zasięgu Sieci NEXERY (adresy szkół) znajdują się w sekcji Informacje Ogólne.

Oferta Ramowa - Jednostki Oświatowe
0.47 MB
nxr-oferta-jo-190401.pdf
Załącznik do Oferty Ramowej - Jednostki Oświatowe
0.12 MB
zalacznik-nr-8-nxr-jo-19040...