Strona główna O Firmie

Grupa NEXERA

Nexera

splitter

KIM JESTEŚMY?

NEXERA to infrastrukturalna grupa telekomunikacyjna budująca nowoczesną światłowodową sieć dostępową (ang. Next Generation Access – NGA). Obecne projekty, w czternastu obszarach środkowej i północno-wschodniej Polski, realizowane są w ramach jednego z najważniejszych programów polskiego rządu – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). 

 

Grupę NEXERA tworzą obecnie: 

  • Nexera Holding Sp. z o.o. – spółka zarządzającą działalnością grupy i właściciel spółek operacyjnych Grupy,
  • Nexera Sp. z o.o. – operator hurtowy i właściciel sieci światłowodowej.
  • Nexera Fiber Sp. z o.o. - spółka celowa.

UDZIAŁOWCY GRUPY NEXERA

INFRACAPITAL – 86% udziałów Nexera Holding Sp. z o.o.

Wiodący europejski inwestor infrastrukturalny. Inwestuje, buduje i zarządza infrastrukturą kluczową dla zmieniających się potrzeb społeczeństwa. Wspierając w ten sposób długoterminowy wzrost gospodarczy. 

Infracapital jest częścią M&G Investments z Grupy Prudential. Zarządza aktywami o wartości ponad 3 miliardów funtów. Działa w 10 europejskich krajach. Jest właścicielem między innymi następujących spółek działających w branży telekomunikacyjnej: Gigaclear w Wlk. Brytanii, Alticom w Holandii, Falbygdens Energi w Szwecji. W Polsce jest również właścicielem Duon Dystrybucja.

 

NOKIA – 14% udziałów Nexera Holding Sp. z o.o.

Globalny lider technologii służących dostawcom usług komunikacyjnych, administracji, dużym przedsiębiorstwom oraz konsumentom. Jest zarówno współwłaścicielem jak i partnerem technologicznym NEXERY. 

Nokia działa w ponad 100 krajach na świecie. W Polsce zatrudnia ok. 5.400 pracowników. Europejskie Centrum Oprogramowania i Inżynierii we Wrocławiu to największa w Polsce instytucja badawczo-rozwojowa ICT.