Strona główna O Firmie

Zespół zarządzający

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY

splitter

W skład zarządu NEXERY wchodzą wysokiej klasy specjaliści z sektora telekomunikacyjnego, z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu kompleksowymi projektami. Celem Zarządu jest przeprowadzenie firmy przez fazę start-upową, realizacja projektu w ramach POPC i budowa operatora hurtowego, a następnie dalszy rozwój na polskim rynku.

jacek1.jpgJACEK WIŚNIEWSKI, Prezes Zarządu

 

W NEXERZE odpowiada za zarządzanie siecią i operacje biznesowe. Wysokiej klasy menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem, zarządzający działami technicznymi spółek telekomunikacyjnych. Pełnił funkcję Dyrektora Obszaru Technologii i Zarządzania Siecią w wiodącej firmie telekomunikacyjnej, był też odpowiedzialny za budowę i rozwój jednego z operatorów telekomunikacyjnych.

b3-v3.jpg

 

 

PAWEŁ BIARDA, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu

 

W NEXERZE odpowiada za portfel produktów i sprzedaż. Jest specjalistą w zakresie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i ekspertem ds. telekomunikacji oraz energetyki z ponad 20-letnim stażem. Doradzał największym firmom telekomunikacyjnym działającym na polskim rynku. Tworzył i wdrażał strategie i modele biznesowe, produktowe i komercjalizacji.

      

ph.jpgPAWEŁ HORDYŃSKI, Członek Zarządu ds. Finansowych

 

Sprawuje nadzór nad całością operacji finansowych NEXERY. W kilkunastoletniej karierze pełnił funkcje dyrektora finansowego w podmiotach o wielomilionowych przychodach, zarówno w firmach z udziałem Skarbu Państwa, podmiotach prywatnych jak i spółkach notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

piotr-wieczorkiewicz.png

 

 


PIOTR WIECZORKIEWICZ, Członek Zarządu ds. Operacji

 

Nadzoruje budowę i utrzymanie sieci oraz realizowanych na niej operacji biznesowych, w tym podłączeń abonentów operatorów detalicznych. Odpowiada za działania i rozwój platform oraz systemów IT w NEXERZE. Posiada 20-letnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej; zajmował stanowiska kierownicze i dyrektorskie.